Versjon 3.24.0.163 av Grunnboksystemet (Testserver!)

Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Ved tinglysing får man rettsvern etter prinsippet om "først i tid, best i rett". For mer informasjon se http://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon/grunnboken/.

Kartverket har utviklet et nytt tinglysingssystem for profesjonelle brukere. Systemet legger opp til en helautomatisert prosess der dokumenter som oppfyller krav til tinglysing kan registreres automatisk og gis umiddelbar prioritet i grunnboken. Første versjon av løsningen ble satt i drift 18. april 2017. For mer informasjon se https://www.kartverket.no/eiendom/elektronisk-tinglysing/.

Dokumentasjon innsendingsgrensesnitt

Eksempelklient for bruk av Grunnboksystemets innsendingsgrensesnitt kan man finne på github: Altinn-innsending-eksempelklient for Kartverket. Dette prosjektet inneholder avhengigheter til nødvendige tredjepartsbiblioteker både fra Kartverket og andre som gjør det mulig å bygge tjenesten. Eksempelklienten baserer seg på innsending gjennom Altinn.
Feil og eller mangler i klienten kan man rapportere på github, evt kan man forke og lage rettingene selv sammen med en pull request om å få inn slike endringer.

Dokumentasjon avgivergrensesnitt

Web services

Teknisk dokumentasjon av tjenester i Grunnboksystemet for:

Versjonsinformasjon

Se her for informasjon om systemversjoner.

Grunnboksklient

Grunnboksklienten er kun tilgjengelig for saksbehandlere i tinglysingen. Grunnboksklienten startes via Grunnbokstart.

Last ned Grunnbokstart her:

Instruksjoner: For windows kjører du .exe-fila og følger instruksjonene. Klientene til linux og mac OSX må pakkes ut, og deretter er de klar til bruk. Alle klientene krever 64-bits arkitektur.