Versjon 4.0.0.107 av Grunnboksystemet (Testserver!)

Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Ved tinglysing får man rettsvern etter prinsippet om "først i tid, best i rett". For mer informasjon se http://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon/grunnboken/.

Dagens tekniske løsning for tinglysing er utviklet av Kartverket og ble satt i drift 18. april 2017. Systemet støtter den manuelle saksbehandlingen samt elektronisk innsending for profesjonelle brukere, og legger opp til en helautomatisert prosess der dokumenter som oppfyller krav til tinglysing kan registreres automatisk og gis umiddelbar prioritet i grunnboken. Les mer om elektronisk tinglysing her https://www.kartverket.no/eiendom/elektronisk-tinglysing/.

For å få tilgang til APIene for grunnbok og tinglysing må man inngå avtale med Kartverket. Da vil man også få tilgang til dokumentasjon og annen support. Ta kontakt med Kartverkets kundesenter for mer informasjon https://kartverket.no/om-kartverket/kontakt-oss.

Modeller og skjemaer

Eksempelklient for bruk av innsendingsgrensesnittet for elektronisk tinglysing finnes på github: Altinn-innsending-eksempelklient for Kartverket. Dette prosjektet inneholder avhengigheter til nødvendige tredjepartsbiblioteker både fra Kartverket og andre som gjør det mulig å bygge tjenesten. Eksempelklienten baserer seg på innsending gjennom Altinn.
Feil og eller mangler i klienten kan man rapportere på github, evt kan man forke og lage rettingene selv sammen med en pull request om å få inn slike endringer.

Web services

Teknisk dokumentasjon av tjenester i APIene:

Grunnboksklient

Grunnboksklienten er kun tilgjengelig for saksbehandlere i tinglysingen. Grunnboksklienten startes via Grunnbokstart.

Last ned Grunnbokstart her:

Instruksjoner: For windows kjører du .exe-fila og følger instruksjonene. Klientene til linux og mac OSX må pakkes ut, og deretter er de klar til bruk. Alle klientene krever 64-bits arkitektur.