Zip-fil med alle wsdl- og skjemafiler finnes her.
Her finner du alle WSDLene:
StoreService
KodelisteService
KommuneService
RettsstiftelseService
RegisterenhetsrettsandelService
RegisterenhetService
ForeloepigRegistreringService
IdentService
RettsstiftelsestypebegrensningService
PersonService
RegisterenhetsrettService
SeksjonssameieandelService
OverfoeringService
EndringsloggService
NedlastningService
RegistreringsstatusService
InformasjonService
GrunnboksutskriftService
InnsendingService
ValideringService
Se eksempler på id-er og identer i testdata. Merk at id må være av riktig subklasse av GrunnbokBubbleId.