Header-blankForlop-2px-stav

E-tinglysing

Kartverket har utviklet et nytt e-tinglysingssystem som legger opp til en helautomatisert prosess. Dokumenter som oppfyller krav til tinglysing skal kunne registreres automatisk, og gis umiddelbar prioritet i grunnboken fra det klokkeslettet de kommer inn. For mer info klikk her.


Testing av e-tinglysing

Denne siden gir informasjon om tilgang til testing av e-tinglysing.


Kort om API'er mot grunnboksystemet

Grunnboksystemet tilbyr flere forskjellige api'er både basert på Web Services og Java. Dokumentasjon og tekniske spesifikasjoner for eksternt tilgjengelige api'er finner du på testsiden til den aktuelle versjon av systemet (se under). Men dersom du primært er interessert i gjøre søk mot grunnboksdata kan du her gå direkte til informasjon om innsynsapi'et for siste stabile versjon (se testserver-listen under):


Testservere for e-tinglysing

Følgende testserver er satt opp på etgltest.grunnbok.no.

etglTest: 3.24.0
Link: https://etgltest.grunnbok.no/grunnbok

Kommuner i databasen: Alle (databasen oppdatert 6/3-2022)

betatest: 3.24.0
Link: https://betatest.grunnbok.no/grunnbok

Kommuner i databasen: Alle (databasen oppdatert 27/2-2022)